Ratkaisu

Ratkaisut_Icon   Ratkaisu

ratkaisut_27215943_s

Kokonaisuuden ymmärtäminen

Tuotekehitystyön tuloksena Eneferm Oy:ssä on haettu ratkaisuja,  joissa yhdistyvät kuivamädätysteknologian ja termofiilisen prosessin parhaimmat hyödyt, kuten lyhyt viipymäaika, vähäinen oman energian käyttö ja investoinnin kokonaistaloudellisuus.

Yhtiö tulee toimittamaan biokaasulaitoksia eri koko- ja teholuokissa. Ratkaisut ovat modulaarisia ja sarjavalmisteisia. Mallisarjan laitosten kokoluokat vaihtelevat maatilamittakaavasta teolliseen mittakaavaan. Mallisarjan keskikokoa edustaa alla esitelty ENEFERM BIO 100.

ENEFERM BIO 100 on jatkuvatoimiseen kuivamädätysprosessiin perustuva biokaasulaitos, jonka sähköteho on 100 kWhe ja lämpöteho 150 kWhth. Laitos täyttää sähkönsyöttötariffin vaatimukset. Mädätejäännös käsitellään siten, että lopputuotteena tuotetaan rakeistettua luonnonmukaista lannoitetta. Näistä edellä kuvatuista hyödykkeistä luonnonmukaisen lannoitteen arvo on kokonaistaloudellisesti erittäin merkittävä loppuasiakkaalle.

Raaka-aineena voidaan käyttää lähes kaikkia eloperäisiä jätteitä tai peltobiomassoja. Prosessi ja laitoksen mitoitus on optimoitu nurmibiomassan (säilörehun) ja kuivalannan (tai lietteen separoitu kuivajae) sekoitukselle (80/20). Prosessi on termofiilinen (55 C) ja kaikki syötettävä raaka-aine esikäsitellään ja hygienisoidaan ennen mädätysprosessia.  Eneferm Oy:n ratkaisun merkittävimpinä etuina ovat vähäinen prosessienergian tarve, reaktorin lyhyt viipymäaika ja erittäin tarkka prosessilämpötilojen hallinta.

Kokonaisuutena näillä teknologiavalinnoilla päästään laitoskokonaisuuteen, joka on modulaarinen, sarjavalmisteinen ja konttipohjainen. Työmaalla tehtävä rakentaminen ja lupabyrokratia voidaan minimoida ja täten projektiriskit pysyvät hallinnassa.


Eneferm Oy on saanut ELY-keskukselta tukea meneillään olevalle kehittämishankkeelle.

Uuden teknologian testaus ja kehitystyö
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.6.2017 ja päättyy 31.5.2018

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgbVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb